Privacybeleid

Ingangsdatum : 16 april 2020

One Telecom SA (“wij”, “ons”, “onze”) beheert de website https://www.onetelecomconnect.com (hierna de “Dienst” genoemd).

Op deze pagina wordt ons beleid uitgelegd met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze service en de keuzes die u hebt met betrekking tot dergelijke gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op https://www.onetelecom.lu.

Definities


Service

Met Service wordt de website https://www.onetelecomconnect.com bedoeld die door One Telecom SA wordt beheerd.

Gegevens van persoonlijke aard

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend persoon die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van dergelijke gegevens (of aan de hand van dergelijke gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld en worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginaraadpleging).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke of rechtspersoon (alleen, of gezamenlijk of samen met anderen) die bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze alle persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverwerker van uw persoonlijke gegevens.

Onderaannemers (of dienstverleners)

De term onderaannemer (of dienstverlener) verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van meer dan één Service Provider om uw gegevens efficiënter te verwerken.

Betrokken persoon (of gebruiker)

Een Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Dienst en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gegevensverzameling en -gebruik


Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor verschillende doeleinden om u onze service te kunnen bieden en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze Service gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonlijke Informatie”). Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan het volgende omvatten, maar is niet beperkt tot het volgende:

 • e-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, stad, provincie, staat, postcode
 • Cookies en gebruiksgegevens
  Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, marketingcommunicatie of promoties en andere informatie die voor u van belang kunnen zijn te sturen. U kunt ervoor kiezen om geen berichten van ons te ontvangen of om alleen bepaalde berichten te ontvangen door te klikken op de uitschrijvingslink of door de instructies te volgen in elk van de e-mails die we sturen, of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over hoe u toegang krijgt tot de Service en hoe u deze gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (d.w.z. het IP-adres) van uw computer, het browsertype, de browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens
We kunnen gegevens over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daartoe toestemming geeft (“Locatiegegevens”). Wij gebruiken deze gegevens om de functionaliteit van onze Service te bieden en om onze Service te verbeteren en aan te passen.

Wanneer u onze service gebruikt, kunt u de locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen met behulp van de instellingen van uw apparaat.

Tracking en Cookiegegevens
We gebruiken cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën om de activiteiten in onze Service bij te houden, en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en worden op uw apparaat opgeslagen. Andere traceertechnologieën zoals pixels, tags en scripts worden ook gebruikt om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u bepaalde elementen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service te bedienen.
 • Voorkeuren Cookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en instellingen op te slaan.
 • Beveiligingskoekjes. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens


One Telecom SA gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

Om onze service te leveren en te verzekeren
Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
Om u in staat te stellen de interactieve functies van onze Service te gebruiken wanneer u maar wilt
Om klantenondersteuning te garanderen
Om waardevolle gegevens of analyses te verzamelen die ons in staat stellen onze service te verbeteren
Om het gebruik van onze service te controleren
Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en op te lossen
Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u al hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)

Indien u in de Europese Economische Ruimte (EER) verblijft, hangt de wettelijke basis van One Telecom SA voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens beschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we die verzamelen.

One Telecom SA kan uw Persoonlijke Gegevens verwerken:

Omdat we een contract met u moeten uitvoeren
Omdat je ons toestond om het te doen
Omdat we een legitiem belang hebben bij het uitvoeren van deze verwerking en uw rechten niet prevaleren boven dit legitieme belang
Voor de verwerking van betalingen
De wet respecteren

Bewaring van gegevens

One Telecom SA bewaart uw Persoonlijke Gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

One Telecom SA zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer ze worden gebruikt om de veiligheid te verbeteren of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om ze voor een langere periode te bewaren.

Gegevensoverdracht

Informatie over u, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, kan vanuit uw regio, provincie, land of andere territoriale afdeling worden overgedragen naar – en opgeslagen op – computers die zich bevinden in een plaats waar de wetgeving inzake gegevensbescherming verschilt van het rechtsgebied waarin u woont.

Als u buiten Luxemburg verblijft en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, wees er dan van bewust dat wij gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens, overdragen aan en verwerken in Luxemburg.

Door dit Privacybeleid te aanvaarden en deze informatie in te dienen, stemt u in met deze overdracht.

One Telecom SA zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en uw Persoonlijke Gegevens zullen niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles worden uitgevoerd, ook met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke gegevens.

Gegevenscommunicatie

Commerciële operatie

Indien One Telecom NV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Voordat uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid, zullen wij u op de hoogte stellen.

Mededeling van gegevens aan wetshandhavingsinstanties

In bepaalde omstandigheden kan One Telecom NV verplicht worden om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of als antwoord op geldige verzoeken van de overheid (bv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

One Telecom SA kan uw Persoonsgegevens bekendmaken indien zij te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om :

 • Een wettelijke verplichting vervullen
 • De rechten of activa van One Telecom SA beschermen en verdedigen
 • Voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden binnen de Dienst
 • Het waarborgen van de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Jezelf beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode van gegevensoverdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare methoden te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Rechten op het gebied van gegevensbescherming die u zijn toegekend door de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)

Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. One Telecom SA is van plan redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonlijke Gegevens wij over u bewaren en deze uit onze systemen wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar deze optie is voorzien, kunt u uw Persoonlijke Informatie bekijken of bijwerken of verzoeken om deze te verwijderen in het instellingengedeelte van uw account. Als u dit niet zelf kunt doen, neem dan contact met ons op voor assistentie.

Recht op correctie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Recht van oppositie. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons.

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Het recht op gegevensdraagbaarheid. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een veel gebruikt, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat.

Het recht om de toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken als One Telecom SA zich op uw toestemming heeft gebaseerd om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te bewijzen voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen gebruik maken van derde bedrijven en derden om de levering van onze Dienst te vergemakkelijken (“Dienstverleners”), om de Dienst namens ons te leveren, om diensten met betrekking tot de Dienst te leveren, of om ons te helpen analyseren hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Informatie om deze taken namens ons uit te voeren en het is verboden om deze informatie bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analyses

We kunnen gebruik maken van Third Party Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst die door Google wordt aangeboden en die het verkeer op de website bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties uit zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en aan te passen.

U kunt voorkomen dat uw activiteiten binnen de Service beschikbaar worden gesteld aan Google Analytics door de Google Analytics Opt out browser add-on plug-in te installeren. Deze plug-in voorkomt dat de Google Analytics JavaScript-code (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over de bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy en Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Gedragsremarketing

One Telecom SA maakt gebruik van remarketingdiensten om u advertenties te presenteren op sites van derden nadat u onze dienst hebt geraadpleegd. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te vormen, te optimaliseren en te leveren op basis van uw eerdere gebruik van onze Service.

Google Ads (AdWords)

De Google Ads (AdWords) remarketingservice wordt geleverd door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en Google Display Network advertenties aanpassen door de Google Ads Settings pagina te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads.

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on plug-in – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – in uw webbrowser te installeren. Met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on plug-in kunnen bezoekers voorkomen dat Google Analytics hun gegevens verzamelt en gebruikt.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy en Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook

De Facebook remarketingdienst wordt geleverd door Facebook Inc.

U kunt meer leren over op interesse gebaseerde Facebook-advertenties door deze pagina te bezoeken https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Als u zich wilt afmelden voor op rente gebaseerde Facebook-advertenties, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Facebook houdt zich aan de Zelfregulerende Principes voor Online Gedragsreclame van de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of door gebruik te maken van de instellingen van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook, zie het databeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden als onderdeel van de Dienst. In dergelijke gevallen maken we gebruik van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (d.w.z. betalingsverwerkende bedrijven).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet verzamelen of bewaren. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan de derde partij die de betalingen verwerkt, welke bedrijven uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers voldoen aan de PCI-DSS standaard die wordt beheerd door de PCI Security Standards Council, een samenwerkingsverband tussen merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

De betalingsverwerkers waar we mee werken zijn :

Streep

Hun privacybeleid is beschikbaar op https://stripe.com/us/privacy.

PayPal / Braintree

Hun privacybeleid is beschikbaar op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die wij niet beheren. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.
We hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden en we nemen er geen verantwoordelijkheid voor.

Privacy voor kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar (“Kinderen”).
Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we te weten komen dat we persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te controleren, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.
Voordat de wijziging van kracht wordt, zullen wij u per e-mail en/of door het plaatsen van een opvallende mededeling op onze Service op de hoogte stellen en zullen wij de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid updaten.
U dient dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: support@onetelecom.lu
 • Door deze pagina te raadplegen op onze website: https://www.onetelecomconnect.com/contact