Samen tegen sluikstort: proefproject sluikstortcamera

Samen tegen sluikstort: proefproject sluikstortcamera

Sluikstort en zwerfvuil zijn voor veel inwoners een bron van ergernis. Ondanks eerdere inspanningen blijft het een hardnekkig probleem. Om hier effectief tegen op te treden, lanceert lokaal bestuur Edegem binnenkort een proefproject.

Eind januari wordt er in de gemeente een sluikstortcamera geplaatst. Het gebruik van deze camera heeft zowel een sensibiliserend als een sanctionerend effect. Als de testfase positief wordt geëvalueerd, kan er worden overgegaan tot een definitieve invoering van een sluikstortcamera.

LEES ARTIKEL

Share this post